Sign in

Apple Music Şarkılarını Alarm Sesi Yapın

Apple Music uzun bir bekleyişin ardından Türkiye’de kullanılmaya başlaması ile birlikte özellikle ilk 3 ay ücretsiz olması ile birlikte çok büyük ilgi görüyor.

Apple’ın müzik uygulaması ile ilgili oldukça faydalı fakat az bilenen bir gerçek bulunuyor. Eğer Apple markalı bir cihazınız var ise Apple Music şarkılarının alarm ses yapma imkanınız bulunuyor. Bu durum özellikle İOS tabanlı Apple cihazlarında daha kısıtlı olan cihaz özelleştirmesi anlamında kullanıcılara çok büyük fayda sağlıyor. Apple Music’in en önemli avantajı olarak İOS işletim sahibi cihazlarla tam entegre bir şekilde piyasaya sürülmesi oluyor.

Yazının Devamı İçin;

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store