Apple Randevu Nasıl Alınır?

Image for post
Image for post

iPhone‘unuz bozulduğu zaman uğrayacağınız ilk yer Apple Store mağazasıdır. Bu rehberimizde Apple randevu nasıl alınır? sorusunu sizler için cevaplıyoruz.

Apple Store’dan randevu almak için azı uygulamaları yapmanız gerekiyor. Ancak yakın zamana randevu almak bazı durumlarda zor hale gelebiliyor. Apple Store sayısının ülkemizde oldukça az olması randevu işlemlerini zorlaştıran konulardan bir tanesidir. Teknik servislerin güvenilir olmaması da Appstore mağazasının öne çıkmasını sağlıyor. Apple Store’dan randevu aldığınız zaman teknik cihazınızı teslim ettikten sonra çok fazla beklemiyorsunuz. Mac hariç tüm Apple cihazları yenisi ile değiştirilmektedir. Bekleme süreniz oldukça kısadır.

Yazının devamı için:

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store