Sign in

Instagram Alışveriş Özelliği Nasıl Açılır?

Kullanıcılarına pek çok olanak tanıyan Instagram’ın en çok beğenilen ve kullanılan özelliklerinden biri de alışveriş özelliğidir. Peki, bu özellik nasıl aktif hale getirilir?

Instagram’ın En Çok Kullanılan Özelliklerinden Biri

Dünyada ve ülkemizde en çok sevilen ve tercih edilen sosyal medya sitelerinden olan Instagram’ın Instagram alışveriş özelliği bulunmaktadır. Bu özellik pek çok kullanıcı tarafından bilinmekte ve kullanılmaktadır. Ancak bazı kullanıcılar hala bu özelliği aktif hale getirmiş değildir. Henüz bu özelliği aktifleştirmemiş olan kullanıcılar için Instagram alışveriş özelliği nasıl açılır?

Yazının devamı için:

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store