Instagram’da Fake Hesap Kapattırma Yolları

Image for post
Image for post

Sosyal medya hesaplarından biri olan Instagram’da pek çok fake hesap bulunmaktadır. Fakat Instagram üzerinde bulunan sahte hesapları kapattırma işlemleri vardır.

Bir önceki yazımızda Instagram’da Fake Hesap Nasıl Anlaşılır? anlatmıştık, şimdi ise bu hesapları nasıl kapattırabiliriz buna bakalım.

Adınıza Açılmış Fake Hesap Olabilir

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya sitelerinden bir tanesi olan Instagram üzerinde milyonlarca Instagram hesabı bulunmaktadır. Ancak halihazırda bulunmakta olan Instagram hesaplarının bir kısmının fake yani sahte olduğu bilinmektedir.

Instagram, sahte hesapları tespit edebilmek ve kapatabilmektedir. Elbette bunun için geliştirilmiş olan çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Instagram, bahsi geçene sahte hesapları kimi zaman kendisi tespit edip kapatıyorken kimi zaman ise kullanıcıların tespit etmesi ve bu durumu Instagram’a bildirmesine müsaade etmektedir. Peki, Instagram sahte hesap kapattırma yolları nelerdir?

Yazının devamı için:

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store