Sign in

Instagram’da Fake Hesap Nasıl Anlaşılır?

Günümüzün en çok kullanılan sosyal platformları arasında bulunan Instagram milyonlarca kullanıcıya sahip. Ancak bu kullanıcılar zaman zaman sahte çıkabiliyor.

Fake Hesap Nedir?

Instagram kullanıcısıysanız mutlaka fake hesap kavramıyla karşılaşmışsınızdır. Fake hesap sahte hesap anlamına gelmektedir. Yani bu hesabın kullanıcısı profilde paylaşılan kişi veya kullanıcı adında yazan isme sahip bir kişi değildir. Hesap kullanıcısı hesabında kendi fotoğrafı gibi gösterip çeşitli ünlülerin veya başka insanların fotoğraflarını paylaşmakta. Ne yazık ki bu yönteme kanan insan sayısı bir hayli yüksek. Fake hesaplar çeşitli işlevlerle kullanılabilmekte. Bunlara örnek olarak bir tanıdığını stalklamak için fake hesap açan kişileri verebiliriz. Kısacası hem oldukça kullanışlı hem de bazen zararlı olabilecek bir şey. Öyle ki bu fake hesaplar yüzünden dolandırılan, evliliğinden olan, ilişkileri bozulan birçok insan var.

Yazının devamı için:

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store