Sign in

Telefon Hafızasını Temizleme Yöntemleri

Image for post
Image for post

Telefon hafızasını temizleme yöntemleri her akıllı telefon kullanıcısı tarafından merak edilmektedir. Bu yöntemler içerisinde en pratik ve etkili olan yöntemler sıklıkla uygulanır.

Telefon hafızasını temizleme yöntemleri doğru şekilde uygulandığında telefonun daha uzun ömürlü ve kullanışlı olmasını sağlamaktadır. Her ne kadar akıllı telefon kapasiteleri yüksek olsa da müzik listeleri, yeni fotoğraf ve videolar, mesajlar ve buna benzer içerikler zamanla hafızanın dolmasına sebep olmaktadır. Bu da telefonun yavaşlamasına ve git gide zor kullanılır hale gelmesine yol açmaktadır. Bunu önlemek adına telefonu temizleme teknikleri düzenli olarak uygulanmalı ve telefonun hep aktif kalması sağlanmalıdır.

Telefon Hafızası Nasıl Temizlenir?

Telefon hafızasını temizlemek için birtakım uygulamalar yapmak gerekir. Bu amaçla ilk olarak ön belleğe alınmış olan haritalar silinmelidir. Düzenli olarak harita kullanımı sonucunda telefonun harita hafızası giderek dolmaktadır. Özellikle Google Maps çevrimdışı harita özelliği ile daha yüksek kapasitelere ulaşmaktadır. Bunu önlemek için Google Maps uygulamasına girilir ve istenilen bölgeye dokunularak harita ön belleği silinir.

Yazının devamı için:

Bu adreste kişisel birikimlerimi aktarmamın yanı sıra güncel teknolojik ve sektörel bilgileri elimden geldiğince hızlı bir şekilde kullanıcılarıma sunuyorum.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store