Youtube Reklam Engelleme Nasıl Yapılır?

Video barındıran Youtube reklam engelleme durumu çeşitli nedenlerle ihtiyaç haline geliyor. Reklam içeren videoların sayısı çok olduğu için bu önemli olabilir.

Youtube Reklam Engelleme

Milyonlarca kullanıcısı olan Youtube üzerinde çok büyük bir video içerik kaynağı olduğu için reklam vererek tanıtım yapanların ve tıklamalardan gelir alanların sayısı da epey çoktur. Sürekli reklam ağı da olduğu için bir video izleyen kişinin karşısına özellikle yüksek aboneli kanallarda sıkça reklam çıkıyor. Bu durumu istemeyenler için reklamları kapatma işlemi devreye girmiş durumda. İsteyen Premium hesapla da kullanım yapabiliyor.

Yazının Devamı İçin;

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store